Brzinski biznis plan (za 5 minuta) – da li moja ideja finansijski ima smisla

Hajde uz pomoć glave i razmišljanja, za 5 minuta, da procenimo da li tvoja biznis ideja može biti finansijski održiva, tj. da li ona ima smisla?