Ciljna grupa

Svoju cg ne moraš da znaš na početku. Dovoljno je da znaš opširno koga gađaš, a onda da pređeš na analizu iz lekcije, kako bi vremenom to postala uska i konkregtne cg…