Partnerstvo

Ukoliko planiraš da pokreneš biznis sa partnerom, preporučujem ti da to ne uradiš dok ne pogledaš ovu lekciju, jer ćeš sa znanjem iz nje postupiti pametnije.