Prodaja

Prodaja je sistem. Ova lekcija će ti otvoriti oči kroz nove informacije o prodaji, i motivisati te da se upustiš u prodaju na pametan i za tebe odgovarajuć način!