Šema poslovanja

Jedan od važnijih dokumenata u kojoj god fazi poslovanja da se nalaziš. Daće ti odgovor na pitanja šta i kome treba da delegiraš, odnosno ko sa kim komunicira.